Kecemasan, keputusasaan, dan penolakan tidak dapat dihindari ketika Anda sedang dalam perjalanan untuk memenuhi impian Anda. Terkadang Anda ingin menghibur, tetapi Anda tidak tahu bagaimana...