Apakah Anda ingat hari-hari ketika Anda masih di sekolah menengah? Dari bangun pagi setiap hari Senin hingga tiba waktunya untuk upacara, hingga kegembiraan mendengar bel...