Selain berkesempatan memainkan gamenya lebih awal, kami dan beberapa media lain juga telah terlibat dalam sesi wawancara serempak dengan pihak Santa Monica Studio. Wawancaranya sendiri...