Bagi anak-anak asing, kos-kosan menjadi rumah kedua, sekaligus media komunikasi. Terlebih lagi, teman kos biasanya suka berkumpul untuk menonton TV atau memasak makanan bersama. Jadi...